PRZEDSTAWICIELE SGSP NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH INTERSCHUTZ 2022 W HANOWERZE

Przedstawiciele SGSP na międzynarodowych targach INTERSCHUTZ 2022 w Hanowerze


Przedstawiciele SGSP uczestniczyli w  międzynarodowych targach INTERSCHUTZ 2022 – największej na świecie wystawie sprzętu pożarniczego, która odbyła się w dniach 20-25 czerwca 2022 r. w Hanowerze. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do promowania projektu FIRE-IN, a także poznania najnowocześniejszego wyposażenia oraz innowacyjnych technologii z zakresu zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności.

Podczas targów INTERSCHUTZ 2022 w ośmiu halach, na 80 tys. m kw., wystawiło się ponad 1300 wystawców z ponad 50 krajów. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni SGSP mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem oraz innowacyjnymi technologiami z zakresu zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności. Uczestniczyli także w indywidualnych pokazach i warsztatach.

W ramach projektu FIRE-IN: Fire and Rescue Innovation Network (SGSP jest partnerem konsorcjum), przedstawiciele naszej Uczelni odbyli szereg spotkań mających na celu nie tylko promowanie cyfrowej platformy e-FIRE IN, ale także pozyskanie informacji zwrotnych stanowiących wkład w strategiczny program badań i normalizacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Jest to istotna kwestia zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, towarzyszących im kryzysów humanitarnych i nasilających się klęsk żywiołowych spowodowanych zmianami klimatu.

Podczas spotkań z praktykami, ratownikami, dostawcami i producentami sprzętu, prezentowano koncepcję projektu FIRE-IN, metody badawcze i najważniejsze rezultaty. Dyskutowano na temat wyzwań związanych z pożarnictwem i ratownictwem, a także konieczności opracowywania skutecznych rozwiązań i technologii odpowiadających na potrzeby ratowników.

Więcej informacji o projekcie FIRE-IN, w tym wiadomości poświęconych tematyce nowoczesnych technologii w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie dostępnych jest na stronie https://fire-in.eu/. Projekt FIRE-IN finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 (nr umowy 740575) i realizowany w latach  2017-2022.