SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ Z TYTUŁEM „UCZELNIA LIDERÓW”!

Szkoła Główna Służby Pożarniczej z tytułem „Uczelnia Liderów”!


Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) już po raz kolejny została uhonorowana w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. 

Nasza Uczelnia podczas tegorocznej 12. edycji programu otrzymała laury w kategoriach:

  • Znak Jakości „Uczelnia Liderów” – przyznawany instytucjom akademickim podejmującym wysiłki, by kształcić absolwentów atrakcyjnych na rynku pracy, otwartych na zmiany, przygotowanych do efektywnego realizowania własnych celów zawodowych w warunkach gospodarki wiedzy;
  • Certyfikat Srebrny – otrzymują szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które po raz trzeci uzyskują Znak Jakości „Uczelnia Liderów”, co potwierdza ich konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • Wyróżnienie ”Aurea Praxis” dla Rektora-Komendanta SGSP nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni – nagrodę otrzymują rektorzy i kierownicy certyfikowanych jednostek akademickich, którzy wykazują się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w kierowanych przez siebie instytucjach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

Wyróżnienia odebrał Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz podczas uroczystej gali, która odbyła się 29 czerwca 2022 r. w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie.  

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym nasza Uczelnia może nieustannie się rozwijać!

Szczegóły dotyczące Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” dostępne są na stronie: https://uczelnia-liderow.pl/.