POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM KOLEJNICTWA

Porozumienie o współpracy z Instytutem Kolejnictwa


Wspólna realizacja przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, a także wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń oraz udział studentów w stażach i praktykach to tylko niektóre z szeregu inicjatyw, jakie zakłada podpisane 30 czerwca 2022 r. Porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Instytutem Kolejnictwa.

Współdziałanie będzie obejmować działalność naukową, badawczą, dydaktyczną, organizacyjną i promocyjną.

Strony wyraziły wolę i chęć współpracy m.in. w zakresie:

  • opracowywania koncepcji, realizacji badań i projektów naukowych, badawczych i badawczo-rozwojowych;
  • zgłaszania propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkursach krajowych lub międzynarodowych;
  • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych,
  • wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów;
  • systematycznej wymiany informacji i doświadczeń w prowadzonych obszarach działalności.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Instytut Kolejnictwa reprezentował Dyrektor Pan dr inż. Andrzej Massel. W spotkaniu uczestniczył także Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz.

***

Instytut Kolejnictwa jest instytutem badawczym działającym już kilkadziesiąt lat w obszarze transportu kolejowego.  Jednostka posiada własny tor badawczy i zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego. Instytut posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji jako jednostka certyfikująca wyroby, jednostka badawcza i jako jednostka wzorcująca. Jest także jednostką notyfikowaną do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) w sprawie interoperacyjności kolei w UE.