UROCZYSTA ZMIANA POSTERUNKU HONOROWEGO PRZED GROBEM NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA Z UDZIAŁEM SGSP

Uroczysta Zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem SGSP


W niedzielę 26 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00 odbyła się Uroczysta Zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Podczas uroczystości asystę honorową stanowił pododdział reprezentujący Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Ideą grobu-pomnika, znajdującego się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, jest oddanie hołdu poległym w walce o niepodległość ojczyzny.

Rys historyczny Grobu Nieznanego Żołnierza

2 listopada 1925 r. w krypcie pod środkowymi arkadami Pałacu Saskiego złożono szczątki nieznanego żołnierza ekshumowane z Cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie.

U wezgłowia krypty zapłonął znicz symbolizujący wieczną pamięć o bezimiennym obrońcy Polski, a wartę przy grobie zaciągnęli żołnierze stołecznego garnizonu. Moment złożenia szczątków Żołnierza Polskiego do grobowca cała Polska uczciła uroczystą chwilą milczenia. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza, tak jak współcześnie, odbywały się uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych, odczytywano apele poległych, na jego płycie składały wieńce przyjeżdżające do stolicy delegacje zagraniczne. Ostatnia, przed wybuchem II wojny światowej parada wojskowa odbyła się w tym miejscu 3 maja 1939 r.

W okresie okupacji hitlerowskiej Grób Nieznanego Żołnierza był symbolem oporu wobec najeźdźcy, przypominającym o obowiązku wobec Ojczyzny.

W grudniu 1944 r., dwa miesiące po upadku Powstania Warszawskiego, Pałac Saski podzielił losy powstańczej Warszawy i podobnie jak ona został zniszczony. Ocalały jedynie fragmenty kolumnady otaczające płytę Grobu Nieznanego Żołnierza.

Jeszcze w 1945 r. podjęto decyzję o odbudowie Grobu Nieznanego Żołnierza. Postanowiono, że Pałac Saski w formie przedwojennej nie zostanie odbudowany, a otoczenie sarkofagu stanowić będzie okaleczona kolumnada, symbolizująca okrucieństwo i barbarzyństwo wojny. Odbudowany w takim kształcie Grób Nieznanego Żołnierza został przekazany w 1946 r. miastu stołecznemu Warszawie.

Obecnie, w kolumny okalające grób wkomponowano 22 tablice pamiątkowe, zawierające nazwy pól bitewnych mających szczególne znaczenie w historii oręża polskiego. Od strony Ogrodu Saskiego, wolne przestrzenie pomiędzy filarami zamknięto ażurowymi kratami, na których umieszczono wizerunki trzech najwyższych odznaczeń bojowych: Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyża Walecznych i Krzyża Grunwaldu.

W narożnikach grobu umieszczono 4 kasety, mieszczące urny z ziemią z pól bitewnych, na których walczył żołnierz polski oraz z miejsc, gdzie nie dane mu było zginąć z bronią w ręku, takich jak: Katyń, Charków, czy Miednoje.