UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH ORAZ CYWILNYCH SGSP

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla słuchaczy mundurowych oraz cywilnych SGSP


23 czerwca 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla słuchaczy mundurowych oraz cywilnych SGSP.

Do grona absolwentów naszej Uczelni dołączyło ponad 250 osób, które uczestniczyły w studiach podyplomowych:

  • „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” (SPK-5)

– https://podyplomowe.sgsp.edu.pl/?page_id=267;

  • „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk kierowniczych w PSP” (SPO-1)

– https://podyplomowe.sgsp.edu.pl/?page_id=265;

  • „Zapobieganie pożarom i awariom” (ZPA-12)

– https://podyplomowe.sgsp.edu.pl/?page_id=265;

  • „Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstawania” (BPP-5)

https://podyplomowe.sgsp.edu.pl/?page_id=288.

Jednym z punktów uroczystości było wręczenie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce dla wyróżniających się absolwentów. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Tomasz Naczas, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz, Kierownictwo i Kadra SGSP.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej Uczelni zaowocuje wieloma osiągnięciami!