Projekt DRIVER+ – międzynarodowe ćwiczenia TRIAL 2 we Francji

Projekt DRIVER+ – międzynarodowe ćwiczenia TRIAL 2 we Francji

 

W maju 2018 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się międzynarodowe ćwiczenie TRIAL 1 w ramach projektu DRIVER+ „Innowacje w zakresie zarządzania kryzysowego na rzecz zwiększenia europejskiej odporności na zagrożenia”. Kontynuacją koncepcji były drugie międzynarodowe ćwiczenia TRIAL 2, które zrealizowano w dniach 22-26 października 2018 r. – tym razem we Francji. Scenariusz zakładał duży pożar lasu na południu Francji, zagrażający pobliskim miastom i zakładowi przemysłu chemicznego. Podczas ćwiczeń zaimplementowano cztery rozwiązania, badając ich wpływ na zarządzanie kryzysowe. Jak zawsze działania miały charakter wielopodmiotowy a dodatkowo – co zasługuje na podkreślenie – zasymulowano aktywowanie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Funkcjonariusze i pracownicy SGSP przeprowadzili warsztaty metodą badawczą ”Focus group”, które miały na celu zidentyfikowanie problemów oraz potencjalnych kierunków rozwoju tworzonej w ramach projektu Metodologii prowadzenia eksperymentów związanych z testowaniem innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu kryzysowym.  

Następnymi etapami realizacji projektu są TRIAL 3 i TRIAL 4 oraz końcowe ćwiczenia, które odbędą się między innymi w naszej Uczelni.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia wydarzeń na stronie: http://www.driver-project.eu. Więcej informacji na temat ostatnich ćwiczeń znajduje w załączonej informacji prasowej.