DRONIADAGZM 2022: ZESPÓŁ DRONEJET UHONOROWANY NAGRODĄ REKTORA-KOMENDANTA

DRONIADAGZM 2022: ZESPÓŁ DRONEJET UHONOROWANY NAGRODĄ REKTORA-KOMENDANTA


Za nami kilka niesamowitych dni 9. Konkursu Technologicznego DroniadaGZM 2022 na lotnisku Katowice Muchowiec. Przedstawiciele SGSP, piloci dronów, aktywnie uczestniczyli w konkursie technologicznym dla zespołów dronowych.


W dniach 27-29 czerwca przedstawiciele SGSP uczestniczyli w 9. Konkursie Technologicznym DroniadaGZM 2022, który odbył się na lotnisku Katowice Muchowiec. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Mikromakro.

W Droniadzie wzięły udział zespoły akademickie, pozauczelniane i uczestnicy indywidualni, którzy potrafili połączyć wiedzę z robotyki, teleinformatyki, geoinformacji, elektroniki i lotnictwa. Podczas konkursu sprawdzono kompetencje kadr przemysłu 4.0 w warunkach sportowej rywalizacji, zaprezentowano sposoby rozwiązania postawionych w ramach poszczególnych konkurencji problemów.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej była opiekunem merytorycznym konkurencji „Intruz”. Celem tej konkurencji było wykonanie dronem lotu automatycznego nad zadanym obszarem i raportowanie o zdarzeniach, automatyczne rozpoznanie poszukiwanej osoby (tytułowego „Intruza”) w grupie ludzi wychodzących z hangaru i śledzenie osoby poszukiwanej aż do granic obszaru lotniska. Przedstawiciele SGSP uważnie przyglądali się zespołom startującym w tej konkurencji – zwracaliśmy m.in. uwagę na pracę zespołową, kreatywność i sposób wyboru metody działania.

Rektor-Komendant nadbryg. dr. inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni był Gościem Specjalnym Droniady GZM 2022. Podczas finału przyznał on unikalną nagrodę – zaproszenie do udziału w ćwiczeniach w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Za zaangażowanie i twórcze podejście do wyzwania Rektor-Komendant SGSP postanowił wyróżnić zespół DroneJet. Wyróżnionym gratulujemy i czekamy na poligonie!

Rektor-Komendant uczestniczył także w panelu dyskusyjnym pt. „Drony jako narzędzie do ochrony środowiska – doświadczenie miast i służb porządku publicznego”.


Więcej zdjęć na stronie organizatora: https://droniada.eu/index.php/2022/07/03/droniada-gzm-2022-fotorelacja/