POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z SCHMITZ ONE SEVEN GMBH

Porozumienie o współpracy z Schmitz One Seven GmbH


Współorganizacja szkoleń i ćwiczeń ratowniczych, prowadzenie wspólnych projektów i programów, a także wizyty kadry oraz studentów  w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych w celu wymiany doświadczeń z zakresu wykorzystania pian sprężonych to tylko niektóre z szeregu inicjatyw, jakie zakłada podpisane 30 czerwca 2022 r. Porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Schmitz One Seven GmbH.   

Strony uznały za priorytetowe cykliczne szkolenia w tematyce prowadzenia sprawnych akcji ratowniczych oraz współdziałanie w rozpowszechnianiu dobrych praktyk w obszarach prowadzonej działalności.

Współpraca będzie obejmować m.in.:

  • opracowywanie materiałów dydaktyczno-szkoleniowych w zakresie wykorzystania pian sprężonych w działaniach ratowniczych;
  • przygotowywanie i realizację przedsięwzięć dydaktycznych; 
  • wspólną organizację konferencji i sympozjów.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych
bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz, natomiast Schmitz One Seven GmbH reprezentował Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Pan Dirk Schmitz.

 

***

Firma Schmitz One Seven GmbH specjalizuje się w technologii systemów piany sprężonej i jest światowym liderem w tym zakresie gaszenia pożarów. W prowadzonej działalności szczególny nacisk kładziony jest na niezawodność i nieustanny rozwój produktów.