ZAMYSŁOWSKI

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 21 lipca 2022 r. zmarł st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Zamysłowski, wieloletni funkcjonariusz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Służbę w Komendzie Głównej Straży Pożarnych rozpoczął 1 kwietnia 1985 r., zajmując kolejne stanowiska związane z pionem szkoleniowym: starszy oficer, starszy oficer specjalista, zastępca naczelnika wydziału, naczelnik wydziału, doradca komendanta głównego PSP. Na zaopatrzenie emerytalne przeszedł 29 lutego 2009 r.

St. bryg. w st. spocz. Krzysztof Zamysłowski przez całą swoją służbę związany był ze sprawami kultury fizycznej w PSP. Był autorem wielu regulaminów i instrukcji normujących sprawy sprawności fizycznej w służbie. Wieloletni kierownik reprezentacji polskiego pożarnictwa w sporcie pożarniczym na zawodach międzynarodowych. Sędzia CTIF sportu pożarniczego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 lipca br. o godz.10.40 w Kościele Św. Wincentego (Drewniany), po którym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Bródnowski do grobu rodzinnego.

Społeczność akademicka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej składa wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego.

Opracowano na podstawie materiałów KG PSP.