ZAPROSZENIE NA KONGRES POŻARNICTWA FIRE | SECURITY EXPO 2022

Zaproszenie na Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2022

 28 lipca 2022 r. odbędzie się Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowym –

Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2022.

Znakomite gremium ekspertów, bogaty program wykładów i pokazów.

Najważniejsze i najtrudniejsze problemy oraz rozwiązania ochrony przeciwpożarowej w jednym czasie i miejscu!    

Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2022

i odwiedź stoisko Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP)!

Podczas tegorocznego Kongresu Pożarnictwa

SGSP zaprezentuje bogatą ofertę dydaktyczną i naukowo-badawczą.

Na stanowisku będzie można również zapoznać się z publikacjami Wydawnictwa SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie, posiadająca status uczelni akademickiej, jest publiczną uczelnią służb państwowych o uznanej renomie w obszarze badań i kształcenia najlepszych specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności, w tym oficerów pożarnictwa. SGSP to jednocześnie jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej. Do zadań uczelni w tym zakresie należy m.in. udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych oraz likwidacja miejscowych zagrożeń.

SGSP to nie tylko miejsce kształcenia wysokospecjalistycznej kadry, lecz także instytucja o ogromnym potencjale badawczym. Uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, oferując m.in. szeroki zakres badań, ekspertyz i usług oraz projektów badawczych, mogących znaleźć zastosowanie w przemyśle, gospodarce i instytucjach.

Wśród nowości znajdują się m.in. nowe specjalizacje na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe: „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym”, „Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe” oraz „Inżynieria pożarowa budynków i budowli”.  

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Nie może Cię zabraknąć!