Na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego kształcimy studentów cywilnych i strażaków w służbie kandydackiej i stałej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (inżynierskich) 4-letnich i II stopnia (magisterskich) – 3 semestralne. Wykształcenie absolwentów kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa (w przypadku studentów cywilnych), inżynierów pożarnictwa oraz magistrów inżynierów i magistrów inżynierów pożarnictwa (w przypadku funkcjonariuszy PSP)  bazuje na szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy technicznej i społecznej o bezpieczeństwie pożarowym w obiektach budowlanych oraz zakładach przemysłowych. Nasz absolwent to człowiek o rozległej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz diagnozowania i zwalczania zagrożeń.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom – strażakom podjąć służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP. Jednocześnie mogą pełnić obowiązki specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i innych przedsiębiorstwach, potrzebujących pracowników o takich kwalifikacjach.

Absolwenci studiów cywilnych mogą podejmować pracę w jednostkach organizacyjnych PSP, na stanowiskach cywilnych, komórkach jednostek administracji publicznej zajmujących się problemami bezpieczeństwa, w biurach projektowych i konsultingowych, w zakładach przemysłowych, zakładowych strażach pożarnych, placówkach naukowo-badawczych, jednostkach administracji publicznej różnego szczebla, a także w wyższym i średnim szkolnictwie technicznym.

Na WIBP prowadzone są studia:

– stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej,

– stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,

– stacjonarne II stopnia,

– niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej,

– niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,

– niestacjonarne II stopnia.

Regulamin organizacyjny Wydziału .pdf
Kierownik Dziekanatu
mgr inż. Katarzyna Kamińska

Studia niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych (NP-PC)
mgr inż. Katarzyna Kamińska
tel. 225617732
kkaminska@sgsp.edu.pl

Studia stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej (SP-PK)
mgr Sylwia Figaszewska
tel. 225617510
sfigaszewska@sgsp.edu.pl

Studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej (NP-PS)
mgr inż. Barbara Smolińska
tel. 225617634
bsmolinska@sgsp.edu.pl

Studia niestacjonarne II stopnia (ND-P)
mgr Bożena Sobielarska
tel. 225617734
bsobielarska@sgsp.edu.pl

Studia stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych (SP-PC)
Studia stacjonarne II stopnia (SD-P)

str. mgr inż Agnieszka Walentynowicz-Niedbałko
tel. 225617634
aniedbalko@sgsp.edu.pl

GODZINY PRACY DZIEKANATU:
Poniedziałek i Piątek: 8.00-15.00
Wtorek-Czwartek: 11.00-14.00
Sobota: 8.00-13.00 – tylko w dniach zjazdów
Niedziela: nieczynne