Sukces SGSP w ewaluacji jakości działalności naukowej!

SUKCES SGSP W EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ!

 

Z dumą informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) najwyższe kategorie w ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.

W dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie SGSP przyznano kategorię naukową A+, a w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka kategorię naukową A. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla umiejętności, doświadczenia oraz profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników naszej Uczelni. Świadczy to także o niezwykle wysokim poziomie prowadzonych w SGSP badań i projektów naukowych.

Ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki. Podstawowymi kryteriami ewaluacji były:

  • poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej;
  • efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;
  • wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Serdeczne podziękowania należą się całej społeczności akademickiej SGSP za pełną poświęcenia profesjonalną służbę oraz pracę na rzecz aktywizacji i rozwoju naszej Alma Mater. To dzięki zaangażowaniu kadry SGSP w powierzone zadania, nieustannie podejmowane są wysiłki we wdrażaniu nowych rozwiązań ukierunkowanych na znaczące osiągnięcia naukowe. Szczególne podziękowania kierujemy do wykonawców prac zleconych, nauczycieli akademickich oraz personelu administracyjnego – za nieocenione wspieranie naszych naukowców na każdym kroku.

Wierzymy, że wspólnymi działaniami dalej będziemy kształtować SGSP jako instytucję o ogromnym potencjale naukowym i powtórzymy ten sukces w następnym okresie ewaluacyjnym!