XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Kryzys i organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego w obliczu współczesnych zagrożeń. Nowe wyzwania społeczeństwa cyfrowego.

XIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „KRYZYS I ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ. NOWE WYZWANIA SPOŁECZEŃSTWA CYFROWEGO”

TRANSMISJA ONLINE

TERMIN I MIEJSCE

22.11.2022 r., Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (stacjonarnie i on-line).

ORGANIZATORZY

Logotypy Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń środowiska akademickiego i ekspertów w zakresie wypracowania naukowych i praktycznych podstaw do dyskusji na temat wyzwań i zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz współczesnego społeczeństwa cyfrowego jako odpowiedź na kryzysy XXI wieku, w tym migracyjny, epidemiczny czy związany z wojną w Ukrainie. Konferencja będzie także platformą umożliwiającą prezentacji najnowszych wyników badań i projektów, osiągnięć i wyzwań związanych z rozwojem społeczeństwa cyfrowego. Ambicją organizatorów jest także poddanie pogłębionej analizie, także krytycznej, wzajemnego wpływu innowacyjnych technologii (sztuczna inteligencja, blockchain, Internet Rzeczy, systemy bezzałogowe, systemy satelitarne) na przeciwdziałanie zagrożeniom, zarządzanie kryzysami, budowę odporności instytucji i społeczeństw w warunkach zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności.

PATRONATY

 • Jacek Siewiera, Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
 • Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

KOMITETY

 • nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;
 • dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie;
 • nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. WSPol, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 • płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej;
 • prof. dr hab. Mirosław Minkina, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego.
 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c, Collegium Humanum;
 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski;
 • prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski;
 • st. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • prof. dr hab. Piotr Pruszczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie;
 • prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura, Uniwersytet Rzeszowski;
 • dr hab. Stanisław Bułajewski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • dr hab. Zbigniew Ciekanowski, prof. WSM, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie;
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, prof. PŚ, Politechnika Śląska;
 • dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr hab. Anna Gołębiowska, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr hab. Mirosława Jaworowska, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • st. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • bryg. dr hab. inż. Bożena Kukfisz, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr hab. Ewa Maria Marciniak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski;
 • dr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr hab. Marzena Rachwał, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • st. bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej;
 • dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • dr hab. Bogusław Ulijasz, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • dr Sebastian Bentkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • dr Maciej Ciesielski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej;
 • dr Jacek Charatynowicz, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej;
 • dr Iwona Florek, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej;
 • dr Leszek Goździewski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej;
 • bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr Czesław Marcinkowski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej;
 • dr Julia Nowicka, Akademia Sztuki Wojennej;
 • st. bryg. dr inż. Robert Piec, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • płk dr Piotr Potejko, Uniwersytet Warszawski;
 • dr Sylwester Smoleński, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej;
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • st. kpt. dr Monika Wojakowska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr Wojciech Wróblewski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • płk Łukasz Wojewoda, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM;
 • Marcin Wysocki, z-ca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM.
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, SGSP (Przewodnicząca komitetu organizacyjnego);
 • bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak, SGSP (Z-ca przewodniczącej komitetu organizacyjnego);
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE, WSGE;
 • mgr Renata Grabowska, SGSP (Sekretariat konferencji, email: konferencjabc@sgsp.edu.pl);
 • st. str. mgr inż. Dominik Duralski, SGSP (Kontakt z mediami, tel. 693884850);
 • dr Maciej Ciesielski, WSGE;
 • dr Jacek Charatynowicz, WSGE;
 • dr Radosław Fellner, SGSP;
 • dr Leszek Goździewski, WSGE;
 • dr Czesław Marcinkowski, WSGE;
 • dr Sylwester Smoleński, WSGE;
 • dr Wojciech Wróblewski, SGSP;
 • st. bryg. mgr inż. Klaudia Madej-Węgier, SGSP;
 • mł. kpt. mgr Katarzyna Mojska, SGSP;
 • mgr inż. Marcin Wiechetek, SGSP;
 • mgr Tomasz Zamiela, SGSP;
 • Joanna Sitek, WSGE.

AGENDA

Szczegóły wydarzenia dostępne są w załączonym pliku: AGENDA

WARUNKI UDZIAŁU

Udział w konferencji jest bezpłatny!
Istnieje możliwość otrzymania CERTYFIKATU* uczestnictwa w konferencji.

* Warunki otrzymania certyfikatu:

Rejestracja na konferencję poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (poniżej).

Zalogowanie się na wydarzenie online w trakcie trwania konferencji poprzez link podany w mailu potwierdzającym rejestrację (dotyczy również osób uczestniczących stacjonarnie).

Uważne wypełnienie formularza rejestracyjnego – na certyfikacie będą dane podane przez Państwa podczas rejestracji.

POSTERY

 1. Plany zarządzania kryzysowego wobec współczesnych zagrożeń – na przykładzie COVID-19, kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, kryzysu migracyjnego w związku z konfliktem w Ukrainie, dr Sylwester Smoleński, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie;  
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem a integracyjna wizja społeczeństwa cyfrowego – uwarunkowania wybranych aspektów cyberbezpieczeństwa, dr Joanna Grubicka; dr Mateusz Nitka, Akademia Pomorska w Słupsku;  
 3. Zarządzanie partycypacyjne w organizacji bezpieczeństwa uchodźców z Ukrainy i bezpieczeństwa społeczności lokalnych, st. kpt. dr Monika Wojakowska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;  
 4. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa informacyjnego wśród społeczności lokalnych, dr Sylwia Zakrzewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;  
 5. Zjawisko przemocy w rodzinie w trójmieście podczas lockdownu 2020 roku spowodowanego pandemią Covid – 19; dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;   
 6. Strategie bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej w obliczu masowej migracji, dr Patrycja Lipold, Akademia Sztuki Wojennej;  
 7. Przestępczość transgraniczna zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, dr Bożenna Piątkowska, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku;  
 8. Psychologiczne aspekty cyberterroryzmu, mgr Konrad Krystian Kuźma, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;  
 9. Koncepcja współdziałania Służby Ochrony Państwa z Państwowa Strażą Pożarna w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej poza granicami kraju, Mateusz Perehubka;  
 10. Ochrona ludności i obrony cywilnej w kontekście zarządzania kryzysowego, dr Zofia Marciniak, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;  
 11. Negatywne aspekty ekonomiczne w świecie cyfrowym, dr inż. Piotr Dobosz, Mariusz Chudzicki, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu;  
 12. Realne konsekwencje fikcyjnych informacji – wpływ na bezpieczeństwo, dr Klaudia Skelnik, Wyższa Szkoła Bankowa;   
 13. Bezpieczeństwo komunikacyjne w ujęciu teorii informacji — zakłócenia, dezinformacja, manipulacja, dr Maciej Henryk Górny, Akademia im. Jakuba z Paradyż;  
 14. Wojna informacyjna w trakcie wojny w Ukrainie: studium przypadku wykorzystanych narzędzi, mgr Wojciech Mincewicz, Uniwersytet Warszawski;  
 15. Współczesne wyzwania społeczeństwa informacyjnego, dr Waldemar Grądzki, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie;  
 16. Kultura zrównoważonego rozwoju jako zapobieganie zagrożeniom związanym ze sztuczną inteligencją, Dr Mykhailo Boichenko Dr Viktor Zinchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine;  
 17. Zabezpieczenia i ochrona dóbr cyfrowych, dr inż. Piotr Dobosz, Mariusz Chudzicki, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu;  
 18. Polska w zagrożeniu kolejną wojną światową, prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;   
 19. Koncepcja pokoju między narodami w myśli politycznej, Edyta Krzysztofik (doktorantka), Katolicki Uniwersytet Lubelski;  
 20. Wpływ cudzoziemców na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski na przykładzie kryzysu na granicy polsko – białoruskiej, Maciej Rudek (doktorant), Straż Graniczna;  
 21. Chaos informacyjny w społeczeństwie informacyjnym – rola kultury bezpieczeństwa informacyjnego, dr Daria Krzewniak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
 22. Sprawność systemu kierowania i dowodzenia zarządzaniem kryzysowym, Prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, płk rez.  
 23. Globalne znaczenie Starlink dla bezpieczeństwa, dr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej; 
 24. Wielopoziomowe działania pomocowe PSP oraz społeczności lokalnej – Polska pomoc dla Ukrainy w czasie agresji militarnej Rosji; bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak, mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, st. str. mgr inż. Dominik Duralski;
 25. Wybrane determinanty kształtowania świadomości społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 26. Dokumenty strategiczne z obszaru cyberbezpieczeństwa – wyzwania i kierunki zmian, dr Jacek Charatynowicz, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.

PUBLIKACJA

Najlepsze nadesłane oryginalne artykuły naukowe, po pozytywnych recenzjach, zostaną rekomendowane do wydania w czasopismach: „Journal of Modern Science” (100 pkt MEiN) oraz „Zeszyty Naukowe SGSP” (70 pkt MEiN). Ostateczne wersje artykułów należy składać do dnia 31 stycznia 2023 r. Formatka do pobrania.

PATRONAT MEDIALNY

KONTAKT

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: konferencjabc@sgsp.edu.pl oraz konferencja.bezpieczenstwo@wsge.edu.pl

FOTORELACJA