INNE DOFINANSOWANIA

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków budżetu państwa

1. UMOWA nr MEiN/2022/DPI/1395/NRAIII dot. wykonania zadania polegającego na realizacji projektu Ministra w zakresie wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców pn. „Narodowa Reprezentacja Akademicka”, mającego na celu umożliwienie studentom-sportowcom realizowanie równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej, realizacja zadania do 31 grudnia 2022 r., kwota finansowania 19800,00 zł.