Wizyta ukraińskich strażaków w ramach projektu dotyczącego prewencji społecznej

WIZYTA UKRAIŃSKICH STRAŻAKÓW W RAMACH PROJEKTU DOTYCZĄCEGO PREWENCJI SPOŁECZNEJ

W dniach od 31 lipca do 5 sierpnia 2022 r. przedstawiciele Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych z obwodów: rówieńskiego, wołyńskiego oraz lwowskiego wizytowali w Polsce, zapoznając się z funkcjonowaniem sal edukacyjnych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej (PSP).  

Wizyta rozpoczęła  I etap trzyletniego programu współpracy w ramach projektu pn. „Wsparcie prewencji społecznej w Ukrainie poprzez rozwój edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu sal edukacyjnych”. Projekt realizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP) we współpracy z Komendą Główną PSP oraz Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Tematem wizyty były uzgodnienia pomiędzy jednostkami dotyczące planowanych w ramach projektu działań. Zaprezentowano również cztery sale edukacyjne: w Warszawie, Legionowie, Chorzowie i Radomiu. Spotkania pozwoliły na lepszą ocenę potencjalnych miejsc, w których będą tworzone sale edukacyjne w Ukrainie w kolejnych etapach projektu. Niniejsze działanie umożliwiło także prezentację najlepszych praktyk i rozwiązań pod kątem możliwości implementacji w ramach organizacji prewencji społecznej w Ukrainie. W spotkaniach po stronie oferenta udział wzięli przedstawiciele SGSP oraz Komendy Głównej PSP.  

Głównym założeniem projektu jest wymierne wsparcie w utworzeniu w strukturach straży pożarnej w Ukrainie warunków do prowadzenia praktycznych oraz teoretycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, a także zdobycia wiedzy do odpowiedniego zachowania się podczas zagrożenia. W tym celu planowane jest zastosowanie rozwiązań z powodzeniem funkcjonujących w PSP, tj. otwarcie sal edukacyjnych. W ramach koncepcji niezbędne jest zapewnienie potrzebnych materiałów dydaktycznych oraz przeszkolenie w formule „train the trainers” osób, które będą odpowiadały za realizację zajęć z uczniami, a także przystosowanie i zakup wyposażenia sal. W celu realizacji projektu planowany jest wybór i przystosowanie minimum trzech miejsc/sal edukacyjnych.