Plany i programy studiów

Plany i programy studiów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Plany i programy studiów dla osób rozpoczynającyh studia od roku akademickiego 2019/2020:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Plany i programy studiów dla osób rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Plany i programy studiów dla osób rozpoczynającyh studia od roku akademickiego 2019/2020:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Plany i programy studiów dla osób rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne: