SGSP JEDNOSTKĄ Z UPRAWNIENIAMI DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO W DWÓCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH

SGSP JEDNOSTKĄ Z UPRAWNIENIAMI DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO W DWÓCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) najwyższe kategorie w ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 – A+ w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie oraz A w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (szczegóły dostępne są na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=30970). 

Zgodnie z nowymi zasadami, określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 25 sierpnia 2022 r. SGSP będzie jednostką posiadającą uprawnienia do nadawania zarówno stopnia doktora, jak i doktora habilitowanego w dyscyplinach: Nauki o bezpieczeństwie oraz Inżynieria Środowiska, górnictwo i energetyka.

Uprawnienie do nadawania stopnia doktora i/lub doktora habilitowanego w danej dyscyplinie posiadają te podmioty, które w tej dyscyplinie uzyskały kategorię naukową A+, A albo B+.

SGSP jest nieustannie rozwijającą się, innowacyjną placówką naukowo-dydaktyczną, zapewniającą wysoki poziom kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Niewątpliwym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra.

Wierzymy, że nasza Uczelnia utrzyma swoją wysoką pozycję naukową oraz, że zapisze dalsze wspaniałe karty rozwoju naukowo-dydaktycznego.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami na temat możliwości uzyskania stopnia doktora i doktora habilitowanego:  https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=1144 oraz https://www.rdn.gov.pl/.

***

Jednym z przełomowych wydarzeń w historii SGSP było uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria środowiska (obecnie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka) – stało się to w czerwcu 2016 r. Ponad rok później, w październiku 2017 r. przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie.