Władze

P.Kepka-1

Rektor-Komendant 

nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni

tel. (22) 56 17 624, 56 17 617

fax. (22) 833 07 24

e-mail: rektor@sgsp.edu.pl

 

 

Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych

st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki

tel. (22) 56 17 569, 56 17 550

fax. (22) 56 17 981

e-mail: jzarzycki@sgsp.edu.pl

Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich

dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP

 tel. (22) 56 17 569, 56 17 650

fax. (22) 56 17 981

email: msmolarkiewicz@sgsp.edu.pl

A.Predecka-1

Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka

tel. (22) 56 17 551, 56 17 601

e-mail: apredecka@sgsp.edu.pl

dziekan

Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

 st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło

tel. (22) 56 17 553

fax. (22) 833 07 24

e-mail: ptofilo@sgsp.edu.pl

 

zdj.p.Kanclerz_nowe

Kanclerz

bryg. mgr inż. Aneta Zawadzka

tel. (22) 56 17 624, 56 17 714

fax. (22) 833 07 24

e-mail: kanclerz@sgsp.edu.pl