WŁADZE UCZELNI

Rektor-Komendant 

bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski

tel. (22) 56 17 624

fax. (22) 833 07 24

e-mail: rektor@sgsp.edu.pl

 

Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych​

bryg. mgr inż. Grzegorz Bugaj

tel. (22) 56 17 624

e-mail: gbugaj@sgsp.edu.pl

 

Prorektor ds. Nauki

dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni

tel. (22) 56 17 551

e-mail: wrogula@sgsp.edu.pl

 

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz

tel. (22) 56 17 551

e-mail: wjarosz@sgsp.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

tel.  (22) 56 17 642

e-mail: zsalamonowicz@sgsp.edu.pl

 

 

Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności – Kierownik Kierunku Studiów Inżynieria Bezpieczeństwa

st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń

e-mail: sboron@sgsp.edu.pl

 

 

Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności – Kierownik Kierunku Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

kpt. dr inż. Adrian Bralewski

e-mail: abralewski@sgsp.edu.pl

 

 

Kanclerz

bryg. mgr Małgorzata Werecka-Hejduk 

tel. (22) 56 17 551

e-mail: kanclerz@sgsp.edu.pl