Władze

                                                   Rektor-Komendant 

                                                           nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP

                                                   tel. (22) 56 17 624, 56 17 617

                                                fax. (22) 833 07 24

                                                 e-mail: rektor@sgsp.edu.pl

 

                                                          Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych

                                                          st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki

                                                        tel. (22) 56 17 569, 56 17 550

                                                     fax. (22) 56 17 981

                                                 e-mail: jzarzycki@sgsp.edu.pl

                                                            Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich

                                                       dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP

                                                tel. (22) 56 17 569, 56 17 650

                                         fax. (22) 56 17 981

                                            email: msmolarkiewicz@sgsp.edu.pl

 

A.Predecka-1

                                                            Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

                                                   mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka

                                                  tel. (22) 56 17 551, 56 17 601

                                                  e-mail: apredecka@sgsp.edu.pl

                                                     

                                                           Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

                                                           st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło

                                                 tel. (22) 56 17 553

                                                fax. (22) 833 07 24

                                              e-mail: ptofilo@sgsp.edu.pl

 

A.Zawadzka-1

                                                       Kanclerz

                                                             mł. bryg. mgr inż. Aneta Zawadzka

                                                        tel. (22) 56 17 624, 56 17 714

                                                    fax. (22) 833 07 24

                                                         e-mail: kanclerz@sgsp.edu.pl