SGSP zaangażowana w prace przy usuwaniu skutków skażenia Odry

SGSP ZAANGAŻOWANA W PRACE PRZY USUWANIU SKUTKÓW SKAŻENIA ODRY

 

Podchorążowie i kadra Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) od 12 do 25 sierpnia 2022 r. wspierali działania przy usuwaniu skutków skażenia Odry w związku z wystąpieniem katastrofy ekologicznej. Strażacy z SGSP do prac w województwie zachodniopomorskim zostali zadysponowani w ramach  Kompanii Szkolnej „Warszawa” Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Podchorążowie byli podzieleni na zespoły, które pracowały zarówno w dzień, jak i w nocy. Nasi studenci m.in. oczyszczali nabrzeże, rozstawiali zapory, nadzorowali pompy napowietrzające wodę oraz wyławiali śnięte ryby. Grupy z SGSP na miejscu współdziałały z innymi służbami, strażami, inspekcjami i administracją rządową.

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań dziękujemy za wysiłek, zaangażowanie i współpracę!