SGSP Z UPRAWNIENIAMI DO PEŁNIENIA FUNKCJI PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WOBEC INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCYCH

SGSP z uprawnieniami do pełnienia funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących

 

Z radością informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej została wpisana na listę instytucji uprawnionych do pełnienia funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących. Wpis został dokonany na podstawie naboru ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki.

PZZJ wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji rynkowych. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz ich okresową ewaluację zewnętrzną.

Nasza Uczelnia została wpisana na listę w grupie kwalifikacji sprawy wewnętrzne. Ta grupa kwalifikacji obejmuje kwestie związane z: ochroną bezpieczeństwa i porządkiem publicznym, ochroną granicy, polityką migracyjną, nadzorem nad ratownictwem górskim i wodnym, ewidencją ludności, koncesjami i kontrolą działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wytwarzaniem i obrotem bronią (amunicją, materiałami wybuchowymi i wykorzystywanymi w wojsku), usługami detektywistycznymi.

Szczegółowe informacje o liście PZZJ dostępne są na stronie: https://kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia/nabor-na-liste-pzzj.