WIZYTA SZEFÓW SŁUŻB RATOWNICZYCH UKRAINY, LITWY, ŁOTWY I ESTONII

Wizyta Szefów Służb Ratowniczych Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii

 

6 września 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) przebywali Szefowie Służb Ratowniczych Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Spotkanie zrealizowano w ramach trzydniowego pobytu delegacji w Polsce, podczas którego delegacje wizytują także w innych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

W trakcie wizyty w  SGSP odbyło się spotkanie Wiceministra SW Yevhenem Volodymyrovich YENIN oraz pozostałych gości z Rektorem-Komendantem nadbryg. dr. inż. Mariuszem Feltynowskim, prof. uczelni. Podczas rozmowy przedstawiono różnorodne aspekty działalności oraz misję naszej Uczelni, a także omówiono zaangażowanie społeczności SGSP w działania pomocowe na rzecz Ukrainy.

Goście zwiedzili Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą SGSP oraz wybrane pracownie Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego, Zakładu Środków Gaśniczych i Neutralizujących, Zakładu Hydromechaniki i Ppoż. Zaopatrzenia w Wodę, Zakładu Teorii Procesów Spalania i Wybuchu oraz Zakładu Działań Gaśniczych.

Wizyta została zrealizowana we współpracy z Komendą Główną PSP. Ze strony KG PSP w spotkaniu uczestniczyli: nadbryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Marek Piekutowski Dyrektor Biura Komendanta Głównego oraz st. bryg. mgr inż. Krzysztof Pietrasik Zastępca Dyrektora.