POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z MINISTREM CYFRYZACJI

Porozumienie o współpracy z Ministrem Cyfryzacji

 

Mając na uwadze prowadzenie wszechstronnej współpracy w ramach posiadanych uprawnień i możliwości, w szczególności w obszarze edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa, 15 września 2022 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) i Ministrem Cyfryzacji zawarto porozumienie o współpracy.

Na mocy podpisanego dokumentu Pan Minister udzieli SGSP merytorycznego wsparcia w przygotowaniu programów kształcenia studentów nowych studiów podyplomowych SGSP pn. „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym”.

Strony wyraziły wolę współpracy m.in. w zakresie:

  • udzielania merytorycznego wsparcia w przygotowaniu kampanii i szkoleń na rzecz poszerzania wiedzy i budowania świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym;
  • współorganizacji seminariów, konferencji, spotkań i prezentacji, w których uczestniczyć będą przedstawiciele sektora publicznego;
  • współorganizacji oraz uczestnictwa w ćwiczeniach, w szczególności w zakresie reagowania na zdarzenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym;
  • wymieniania informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Sygnatariuszem porozumienia ze strony SGSP był Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast w imieniu Ministra Cyfryzacji dokument podpisał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Janusz Cieszyński.

***

Studia podyplomowe „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym” są odpowiedzią na rosnącą potrzebę sektora publicznego w budowaniu kadr o profesjonalnych kompetencjach w obszarze cybersecurity. Jest to projekt szczególny. Opracowany wraz z naszymi Partnerami program kształcenia jest pełnowymiarową odpowiedzią o charakterze specjalistycznej wiedzy merytorycznej.

Jako jedyna uczelnia w Polsce gromadzimy uznanych praktyków tworzących ustawodawstwo w zakresie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, osoby odpowiedzialne za wszystkie etapy w ochronie cyberprzestrzeni RP oraz osoby zarządzające cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym. Innowacyjny charakter studiów to także specjalistyczna platforma z cyfrowymi laboratoriami praktycznymi.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na studia! Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://podyplomowe.sgsp.edu.pl/?page_id=5457.

Zdjęcia: Cyfryzacja KPRM