REPREZENTACJA SGSP NA KONFERENCJI #BALTICFIREFORUM

REPREZENTACJA SGSP NA KONFERENCJI #BALTICFIREFORUM

 

W litewskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym „LITEXPO”, 15 września 2022 roku, odbyła się międzynarodowa wystawa państw bałtyckich poświęcona bezpieczeństwu i ochronie przeciwpożarowej #BalticFireForum. To jedyna w swoim rodzaju, specjalistyczna impreza pożarnicza, na którą składają się seminaria edukacyjne z zakresu inżynierii pożarowej i ratownictwa. Wzięło w niej udział ponad 300 zwiedzających oraz 50 mówców z 17 krajów.

Szkołę Główną Służby Pożarniczej na Baltic Fire Safety Technology Forum w Wilnie reprezentował bryg. dr inż. Tomasz Drzymała. W trakcie wydarzenia zaprezentował wyniki projektu FIRE-IN.

***

Projekt Fire-IN ma na celu integrację europejskich działań innowacyjnych w obszarze Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa. Projekt FIRE-IN obejmuje następujące obszary:

  • Działania poszukiwawczo-ratownicze;
  • Pożary wewnętrzne;
  • Pożary lasów i wielkopowierzchniowe;
  • Klęski żywiołowe;
  • CBRNE.

Więcej informacji o projekcie FIRE-IN, w tym wiadomości poświęconych tematyce nowoczesnych technologii w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie dostępnych jest na stronie https://fire-in.eu/. Projekt FIRE-IN finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 (nr umowy 740575) i realizowany w latach  2017-2022.