Podstawą systemu identyfikacji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej są tzw. elementy bazowe, do których zalicza się: nazwę i logo.

 

Standaryzacja nazwy:

 • Pełna nazwa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Skrócona nazwa: SGSP (Nazwy skróconej należy używać jedynie wówczas, gdy wcześniej w tekście wystąpiła pełna nazwa).

 

Uczelnia używa następującego tłumaczenia nazwy w językach obcych:

 • The Main School of Fire Service – w języku angielskim,
 • L’Ecole Nationale Superieure des Sapeurs-Pompiers – w języku francuskim,
 • La Escuela Principal de Servicio de Bomberos – w języku hiszpańskim, 
 • Die Haupthochschule fur Feuerwehrdienst – w języku niemieckim,
 • Главная школа пожарной службы – w języku rosyjskim,
 • Головна Школа Пожежної Служби – w języku ukraińskim

 

Logo/godło SGSP

Logo/godło SGSP tworzą następujące elementy: po lewej stronie ma połowę krzyża maltańskiego w kolorze granatowym, a po prawej trzy języki płomienia w kolorze czerwonym, wszystko w wieńcu z liści w kolorze złotym, zaś w dole litery „SGSP” w kolorze czarnym na czworoboku w kolorze złotym, mającym bok wypukły i jeden wklęsły, przy czym wszystkie elementy obrazowe mają kontur w kolorze czarnym.

 

 • Forma i wzór logo/godła jest niezmienna. Niedopuszczalne jest zmienianie proporcji pomiędzy poszczególnymi elementami.
 • Znak Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w celu ochrony przed niewłaściwym użyciem, został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP.
 • Żadna osoba prywatna ani instytucja nie może używać znaku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej bez zgody jego właściciela.

 

Materiały do pobrania