SGSP OŚRODKIEM SZKOLENIA DRONOWEGO

SGSP ośrodkiem szkolenia dronowego

Z radością informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) została wpisana do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania pilotów bezzałogowych statków powietrznych. Tym samym możliwe stało się organizowanie przez naszą Uczelnię specjalistycznych szkoleń dronowych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, ratownictwa i ochrony ludności. 

Decyzją prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, SGSP uzyskała uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie krajowych scenariuszy standardowych (kat. „szczególna”): NSTS-01 (VLOS do 4 kg), NSTS-02 (VLOS do 25 kg), NSTS-05 (BVLOS do 4 kg), NSTS-06 (BVLOS do 25 kg).  Uczelnia została także wyznaczona do przeprowadzania egzaminów teoretycznych w zakresie tych scenariuszy oraz w podkategorii A2 (kat. „otwarta”).

SGSP jest odpowiednio trzecim i drugim w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, uznanym przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ośrodkiem szkolenia (nr w wykazie S161) i egzaminowania (nr w wykazie E177) pilotów  bezzałogowych  statków  powietrznych. Tym co nas wyróżnia jest nie tylko wysoko wykwalifikowana kadra ponad 25 pilotów dronów, w tym naukowców, funkcjonariuszy i instruktorów, lecz także specjalistyczna infrastruktura dydaktyczna, na której można realizować różne scenariusze zdarzeń.

W SGSP nieustannie prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące zwiększenia potencjału użycia systemów bezzałogowych statków powietrznych w straży pożarnej. Przejawia się to m.in. w publikowanych artykułach naukowych i publicystycznych oraz poprzez realizację projektów badawczych i uczestnictwo w konferencjach i seminariach. SGSP niezmiennie jest współorganizatorem DroneTech World Meeting w Toruniu – największego w Polsce międzynarodowego, cyklicznego wydarzenia poświęconego systemom bezzałogowym, pojazdom autonomicznym, kosmicznym, sztucznej inteligencji i wszystkim nowym technologiom związanym z rozwojem inteligentnej metropolii XXI wieku. DroneTech World Meeting składa się z konferencji naukowej, targów technologii sprzętu, giełdy kooperacyjnej, warsztatów.

Najbliższe szkolenie pn. „Zastosowanie dronów w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym” odbędzie się w dniach 25-26 października 2022 r.

Szkolenie organizuje i prowadzi SGSP w formie e-learningowej i stacjonarnej.

Program szkolenia obejmuje 28 godzin zajęć dydaktycznych i trwa 2 dni.

Zajęcia prowadzone są w obiektach należących do SGSP. 

Wymagane jest skierowanie od pracodawcy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji!

Szczegóły dostępne są na stronie: https://kursy-szkolenia.sgsp.edu.pl/?page_id=4276.