Skład Senatu w kadencji 2020-2024:

 • nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Wioletta  ROGULA-KOZŁOWSKA, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI
 • st. bryg. prof. dr hab. Marzena PÓŁKA
 • st. bryg. dr hab. inż. Joanna RAKOWSKA, prof. uczelni
 • st. bryg. dr hab. inż. Adam KRASUSKI, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Ewa RUDNIK, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Adnrzej POLAŃCZYK, prof. uczelni
 • dr hab. Weronika JAKUBCZAK, prof. uczelni
 • dr hab. Marcin SMOLARKIEWICZ, prof. uczelni
 • dr hab. Mariusz NEPELSKI, prof. uczelni
 • st. kpt. mgr inż. Dariusz BARANOWSKI
 • bryg. mgr inż. Grzegorz OGRODNIK
 • st. kpt. dr inż. Szymon PTAK
 • kpt. mgr Jowita FIDLER
 • mgr Katarzyna SOTA
 • st. sekc. pchor. Klaudia JODŁOWSKA
 • sekc. pchor. Mikołaj ŁOSZ
 • st. sekc. pchor. Rafał TYCZYŃSKI
 • Klaudia WĘGLORZ

 

Sekretarz Senatu:

 • st. str. mgr inż. Dominik DURALSKI

 

Zastępca Sekretarza Senatu:

 • kpt. mgr Jowita FIDLER

 

W posiedzeniach Senatu SGSP z głosem doradczym biorą udział:

 1. Kanclerz SGSP
 2. Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, po jednym z każdego związku działającego w SGSP:
  • Reprezentant ZZ „SOLIDARNOŚĆ”
  • Reprezentant ZZ „FLORIAN”

W posiedzeniach Senatu SGSP z głosem doradczym mogą również brać udział inne osoby zaproszone przez Rektora-Komendanta SGSP, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Senatu SGSP.