SENAT

Skład Senatu w kadencji 2016-2020:

 • nadbryg. dr hab. inż. Paweł KĘPKA, prof. uczelni
 • st. kpt. dr hab. inż. Paweł GROMEK, prof. uczelni
 • st. bryg. dr hab. inż. Jarosław ZARZYCKI
 • dr hab. Anna GOŁĘBIOWSKA, prof. uczelni
 • mł. kpt. dr inż. Rafał WRÓBEL
 • prof. dr hab. inż. Stanisław BIEDUGNIS
 • prof. dr hab. Jerzy WOLANIN
 • dr hab. inż. Andrzej MIZERSKI, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Ewa RUDNIK, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marzena PÓŁKA, prof. uczelni
 • dr hab. Mirosława JAWOROWSKA, prof. uczelni
 • dr hab. Aneta MAJKOWSKA, prof. uczelni
 • dr hab. Weronika JAKUBCZAK, prof. uczelni
 • bryg. dr inż. Zdzisław SALAMONOWICZ
 • kpt. mgr inż. Joanna BINIO
 • sekc. pchor. Dominik KRUK
 • st. sekc. pchor. Marcin MUSKAŁA
 • sekc. pchor Adam MŁYNARZ
 • Aleksandra ZAGÓRSKA
 • Joanna STEC


Sekretarz Senatu: kpt. Jowita FIDLER


W posiedzeniach Senatu SGSP z głosem doradczym biorą udział:

 1. Kanclerz SGSP – bryg. mgr inż. Aneta ZAWADZKA
 2. Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, po jednym z każdego związku działającego w SGSP:
 • Reprezentant ZZ „SOLIDARNOŚĆ” – mł. bryg. mgr inż. Piotr TERLECKI
 • Reprezentant ZZ „FLORIAN” – st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Janusz MAZUR


W posiedzeniach Senatu SGSP z głosem doradczym mogą również brać udział inne osoby zaproszone przez Rektora-Komendanta SGSP, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Senatu SGSP.


Uchwały podjęte przez Senat