INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Vivat Academia, vivant professores!

Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,

semper sint in flore, semper sint in flore!

Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie,

niech żyje każdy członek [naszej społeczności],

niech żyją wszyscy [członkowie] z osobna,

niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!

 

Fragm. najstarszej pieśni żaków Gaudeamus Igitur (łac. Radujmy się więc)

 

W piątek 7 października 2022 r. wspólnota Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2022/2023 – kolejny etap pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności i poszerzania horyzontów myślowych, a także realizowania przedsięwzięć. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie, odprawiona 5 października 2022 r. pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej Bp. Romualda Kamińskiego.

Tradycyjnym elementem otwarcia roku akademickiego w naszej Alma Mater było ceremonialne ślubowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w służbie kandydackiej.

„Za chwilę rozpocznie się nowy rok akademicki, nowy rok w historii Uczelni. Naukę rozpoczną nowi studenci i podchorążowie – strażacy w służbie kandydackiej. Stoi przed nami grupa wytrwałych osób, która spośród wielu kandydatów na studia dla strażaków w służbie kandydackiej pomyślnie przeszła wymagający proces rekrutacyjny, poprzedzony wielomiesięcznymi przygotowaniami. (…) Za chwilę złożą ślubowanie i w ten sposób staną się pełnoprawnymi strażakami. Niech sens tych przyrzeczeń przez całe życie będzie drogowskazem, gdyż bycie strażakiem to zaszczytna służba” – podkreślił Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

„Każdy rocznik, zarówno studentów cywilnych, jak i mundurowych, tworzy swoją historię (…). Przekraczając próg SGSP, staliście się częścią niezwykłej historii naszej Uczelni (…). Jesteśmy dla Was i zależy nam, abyście byli osobami z pasjami i otwartymi na świat” – tymi słowami Pan Rektor-Komendant zwrócił się do studentek i studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności SGSP.

Wykład inauguracyjny pt. „Szkolenie ratowników w Ukrainie w stanie wojny” wygłosił Rektor Państwowego Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia Pan prof. Miroslav Koval.

Wszyscy nowo przyjęci po immatrykulacji oficjalnie dołączyli do grona studentów SGSP na kierunku inżynieria bezpieczeństwa bądź bezpieczeństwo wewnętrzne, a strażacy w służbie kandydackiej dodatkowo otrzymali tytuł podchorążego SGSP. Otwarci na ich potrzeby, z optymizmem patrzymy na rozpoczynający się rok akademicki. Wykwalifikowana kadra służby wsparciem w kształtowaniu ścieżek zawodowych naszych studentów.

Pan Rektor-Komendant, wskazując na osiągnięcia SGSP w ubiegłym roku akademickim nakreślił plany dalszego rozwoju Uczelni.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w SGSP swoją obecnością uświetnili m.in.: Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki Pan Bartosz Rybak, Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele jednostek organizacyjnych PSP na czele z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem, Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, zaprzyjaźnionych z SGSP uczelni, służb i instytucji, duchowieństwa oraz bliscy strażaków w służbie kandydackiej. Ze strony naszej Uczelni obecni byli: Władze Uczelni, Przedstawiciele Senatu SGSP i Samorządu Studenckiego SGSP oraz obecni i byli funkcjonariusze, pracownicy i studenci.

W rozpoczynającym się roku akademickim studentom życzymy wytrwałości w zdobywaniu kompleksowej wiedzy i pogłębiania własnych zainteresowań, a kadrze efektywnej aktywizacji naukowej i intensyfikacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych!

Transmisja online z wydarzenia dostępna jest na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=Y9sZxaQMi0Q&t=2s.

Nadesłane listy gratulacyjne

 1. Minister Edukacji i Nauki
 2. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
 3. Wojewoda Mazowiecki 
 4. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 5. Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 6. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
 7. Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 8. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 9. Rektor Politechniki Gdańskiej
 10. Rektor Politechniki Krakowskiej
 11. Rektor Politechniki Bydgoskiej
 12. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 13. Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej
 14. Rektor Akademii WSB
 15. Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 16. Szef Centralne Biuro Antykorupcyjnej
 17. Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej
 18. Śląski Komendant Wojewódzki PSP
FOTORELACJA
TRANSMISJA ONLINE