POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z ZAMKIEM KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

 Porozumienie o współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie      

 

Dążąc do doskonalenia funkcjonowania procesu dydaktycznego, podnoszenia jakości kształcenia, popularyzacji osiągnięć nauki oraz pragnąc rozwijać wzajemnie korzystną współpracę, 5 października 2022 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Zamkiem Królewskim w Warszawie zawarto porozumienie o współpracy.

Porozumienie określa sposób współrealizacji zadań na rzecz edukacji, propagowania działalności w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa powszechnego, kształtowania postaw patriotycznych oraz społecznie pożądanych.

Strony wyraziły wolę współpracy m.in. w zakresie:

– wymiany doświadczeń w obszarze ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony dóbr kultury, dotyczących w szczególności:

  • sposobów organizacji i warunków ewakuacji ludzi oraz dóbr kultury,
  • technicznych środków umożliwiających ewakuację ludzi oraz dóbr kultury,
  • rozwiązań technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynków,
  • nowych form i metod ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych przed pożarem oraz nadzwyczajnymi zagrożeniami;

– prowadzenia działalności o charakterze edukacyjnym dotyczącym zagadnień z obszaru tematyki, polegającej na:

  • prowadzeniu szkoleń, wykładów lub seminariów,
  • uczestnictwie w krajowych oraz międzynarodowych seminariach i konferencjach,
  • organizowaniu wizyt studyjnych,
  • odbywaniu przez studentów i słuchaczy SGSP staży oraz praktyk studenckich w zakresie działań związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzaniem kryzysowym, ochroną mienia oraz ochroną ludności.

Sygnatariuszem porozumienia ze strony SGSP był Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Zamek Królewski w Warszawie reprezentował Dyrektor Pan prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

 

***

Zamek Królewski w Warszawie to jedna z najważniejszych rezydencji królewskich w Europie. To pomnik polskiej niepodległości. Jako historyczna siedziba królów, Sejmu, a także Prezydenta II Rzeczypospolitej stanowi swoisty pomost łączący polskie tradycje monarchiczne z republikańskimi. Zrównany z ziemią na mocy rozkazu Adolfa Hitlera w 1944 r., przez blisko trzy dekady Zamek nie istniał, by w latach 1971-1984 zostać wzniesionym ponownie na fali wielkiego społecznego zrywu.

W latach 2021-2024 obchodzony jest jubileusz 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Rozłożony na lata proces odbudowy bryły i pieczołowitej rekonstrukcji wnętrz na podstawie uratowanych z wojennej pożogi elementów dekoracji oraz wyposażenia zwieńczony został wpisaniem obiektu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zamek Królewski w Warszawie to nie tylko muzeum wnętrz, lecz także galeria sztuki, ośrodek nauki i edukacji oraz miejsce pełniące funkcje reprezentacyjne na szczeblu państwowym i międzynarodowym. Placówka stale się rozwija, sukcesywnie poszerzając swoją kolekcję – odzyskując dawno utracone dzieła sztuki i nabywając kolejne.

 

Zdjęcia: Zamek Królewski w Warszawie