SZKOLENIE DOSKONALĄCE Z ZAKRESU KIEROWANIA DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI NA POZIOMIE TAKTYCZNYM

SZKOLENIE DOSKONALĄCE Z ZAKRESU KIEROWANIA DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI NA POZIOMIE TAKTYCZNYM

 

W dniach 5-6 października 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się kolejne szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

W szkoleniu udział wzięło łącznie 30 funkcjonariuszy z województwa mazowieckiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenie przeprowadzono w formie 2 bloków: zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Podczas zajęć teoretycznych omówiono zagadnienia organizacyjne występujące w ramach działań ratowniczych poziomu taktycznego. Zajęcia praktyczne zostały przeprowadzone w formie ćwiczeń aplikacyjnych, w oparciu o studium przypadku realnych zdarzeń ratowniczych.

Przeprowadzone szkolenie zorganizowali i zrealizowali pracownicy oraz funkcjonariusze Katedry Działań Ratowniczych oraz Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu.