Godziny otwarcia Biblioteki SGSP

Biblioteka czynna

Poniedziałek

8:00 – 11:30

Wtorek, Czwartek, Piątek

8:00 – 15:00

                                            Środa – nieczynna (dzień pracy wewnętrznej)

Sobota

8:00 – 15:00

według harmonogramu:

KWIECIEŃ: 1, 15
MAJ: 13, 20
CZERWIEC: 3, 17

 

Prosimy o śledzenie aktualnego harmonogramu na stronie Biblioteki,

ponieważ z przyczyn niezależnych może ulec zmianie.

 
Biblioteka SGSP jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną i biblioteką naukową o charakterze publicznym. Jest jedyną w Polsce Biblioteką dysponującą najbogatszym zbiorem polskiego i zagranicznego piśmiennictwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, wydawnictwa zwarte i ciągłe, polskie i obcojęzyczne z zakresu:
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • ratownictwa,
  • ochrony ludności i obrony cywilnej,
  • zarządzania ryzykiem,
  • zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.

Ponadto biblioteka gromadzi książki i czasopisma z ekologii, psychologii, socjologii, organizacji i zarządzania, nauk technicznych, a także słowniki językowe oraz leksykony i encyklopedie o charakterze ogólnym.

Baza Dorobku Naukowego

Czasopisma online - zagraniczne

Zasady udostępniania prac dyplomowych

Bazy danych

Informacje o zasobach Biblioteki SGSP - Księgozbiór

Czasopisma online - polskie

Informacje o zasobach Biblioteki SGSP - Czasopisma

Kontakt do pracowników Biblioteki SGSP

https://sowa.sgsp.edu.pl/sowacgi.php?KatID=0