Godziny otwarcia Biblioteki SGSP

Poniedziałek – Sobota

08:00 – 15:00

ZASADY POSTĘPOWANIA W BIBLIOTECE SGSP W TRAKCIE EPIDEMIII COVID-19

 

 1. Wszystkie osoby chcące skorzystać z Biblioteki SGSP zobowiązane są do przestrzegania zapisów ogólnych zasad postępowania w obiektach SGSP w trakcie epidemii COVID-19, zamieszczonych na stronie internetowej uczelni.
 2. Rezerwowanie zbiorów Biblioteki możliwe jest wyłącznie z prywatnych zasobów multimedialnych za pomocą Katalogu Zbiorów dostępnego pod adresem https://sowa.sgsp.edu.pl/. Do odwołania wyłącza się z korzystania z komputerów/ekranów dotykowych znajdujących się w pomieszczeniach Biblioteki SGSP.
 3. Osoby przebywające w czytelni zobowiązane są do stosowania osłon ust i nosa.
 4. W celu odbioru i zwrotu zasobów bibliotecznych należy stanąć w wyznaczonym miejscu.
 5. W czytelni Biblioteki SGSP może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób. Na korytarzu przed czytelnią może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób.
 6. Przebywając w Bibliotece SGSP należy zachowywać rekomendowane odległości 1,5 metra od innych osób.
 7. Pracownicy Biblioteki SGSP po każdej wizycie czytelnika w czytelni zobowiązani są do zdezynfekowania użytkowanych przez niego powierzchni (blat biurka, krzesła itp.) Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń.
 8. Książki zwrócone przez czytelników poddawane są 3-dniowej kwarantannie.


W bieżących kwestiach związanych z działalnością Biblioteki SGSP
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Dane teleadresowe zamieszczone są na podstronie „Kontakt do pracowników Biblioteki SGSP”.

Osoby niebędące studentami i/lub pracownikami SGSP prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów wizyty w Bibliotece SGSP.

 
Biblioteka SGSP jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną i biblioteką naukową o charakterze publicznym. Jest jedyną w Polsce Biblioteką dysponującą najbogatszym zbiorem polskiego i zagranicznego piśmiennictwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, wydawnictwa zwarte i ciągłe, polskie i obcojęzyczne z zakresu:
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • ratownictwa,
 • ochrony ludności i obrony cywilnej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.

Ponadto biblioteka gromadzi książki i czasopisma z ekologii, psychologii, socjologii, organizacji i zarządzania, nauk technicznych, a także słowniki językowe oraz leksykony i encyklopedie o charakterze ogólnym.

Baza Dorobku Naukowego

Sprzedaż wydawnictw SGSP

Zasady udostępniania prac dyplomowych

Bazy danych

Czasopisma online - zagraniczne

Czasopisma online - polskie

Informacje o zasobach Biblioteki SGSP - Czasopisma

Informacje o zasobach Biblioteki SGSP - Księgozbiór

Kontakt do pracowników Biblioteki SGSP