ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW SGSP – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2022/2023!

Świadczenia dla studentów SGSP – trwa przyjmowanie wniosków na rok akademicki 2022/2023!

 

Studia przez wielu określane są jako najbarwniejszy i najciekawszy okres w życiu, w którym nie tylko zdobywa się wiedzę, umiejętności i kwalifikacje potrzebne do podjęcia satysfakcjonującej pracy, lecz także rozwija się zainteresowania i pasje.

Wiemy, że to ważny etap życia, w którym istotne jest wsparcie, aby móc w pełni budować karierę zawodową i korzystać z możliwości samorozwoju.

Studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zachęcamy do składania wniosków o przyznanie następujących świadczeń:

  • stypendium rektora,
  • stypendium socjalne, w tym w zwiększonej wysokości,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga.

Zachęcamy do składania wniosków o stypendium rektora również studentów przyjętych na I rok studiów.

Termin składania wniosków: do 20 października br. (w przypadku stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi również przez cały rok akademicki 2022/2023).

Wniosek o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2022/2023 należy wypełnić w systemie USOSweb, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej SGSP lub przesłać na adres korespondencyjny Uczelni.

Szczegółowe informacje dostępne są na poniższych grafikach oraz na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=23094.

19 i 20 października 2022 r. zapraszamy na dyżury pracowników Działu Spraw Studenckich, którzy pomogą w wypełnieniu wniosku i udzielą niezbędnych informacji dot. świadczeń.

19.10.2022 r.

godz. 8:30-12:00 – sala W, parter, ob. 01

godz. 12:30-15:00 – sala 221, I piętro, ob. 01

20.10.2022 r.

godz. 8:30-12:00 i 12:30-15:00 – sala T, parter, ob. 01