WIZYTA PRZEDSTAWICIELI GENERALNEGO INSPEKTORATU DS. SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI MOŁDAWII

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI GENERALNEGO INSPEKTORATU DS. SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI MOŁDAWII

12 października 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyło się spotkanie Rektora-Komendanta nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni z przedstawicielami mołdawskich służb ratowniczych. Delegacji przewodniczył Zastępca Szefa Dyrektoratu Interwencyjnego Pan Alexandru Susarenco. Wizyta odbyła się w ramach realizacji wspólnego, modułowego projektu pn. „Wsparcie Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii – Etap II”, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

SGSP od 2021 r. wspiera procesy modernizacyjne zachodzące w Ośrodku Szkolenia Generalnego Inspektoratu. Współpraca dotyczy przede wszystkim wdrażania europejskich wzorców w zakresie powszechnie rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony ludności przed skutkami katastrof, klęsk żywiołowych oraz zagrożeń spowodowanych czynnikiem ludzkim, a w razie ich wystąpienia szybką i efektywną reakcję służb ratowniczych.

Zrealizowane dotychczas działania przyniosły wiele pozytywnych efektów – wyszkolono kadrę instruktorską, dowódczą, ratowników oraz przekazano wyposażenie, w tym także specjalistyczny trenażer szkoleniowy, dzięki któremu przekazana wiedza teoretyczna jest utrwalana w praktyce.