Realizacja projektu „Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej – moduł II na rok 2022”

Realizacja projektu „Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej – moduł II na rok 2022”

 

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.

Projekt jest realizowany w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Tytuł projektu: „Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej – moduł II na rok 2022”.

Nazwa zadania: Stanowisko szkoleniowe do ratownictwa drogowego.

Całkowita wartość przekazanego wyposażenia to 214 199,00 PLN.

Istotnym elementem realizacji modułu II wspólnego projektu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) i Służby Zarządzania Kryzysowego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Gruzji było przygotowanie nowoczesnego stanowiska szkoleniowego do prowadzenia szkoleń z ratownictwa drogowego.

W dniu 10.10.2022 r. w siedzibie Służby Zarządzania Kryzysowego w Tbilisi (Gruzja) odbyło się uroczyste przekazanie stanowiska szkoleniowego. Uroczystego przekazania dokonano w obecności Rektora-Komendanta SGSP nadryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni oraz Szefa Służby Zarządzania Kryzysowego gen. Teimuraza Mghebrishvili.

Dzięki przygotowaniu i dostarczeniu stanowiska szkoleniowego nabyta wiedza teoretyczna będzie mogła zostać poszerzona o wiedzę praktyczną. Szkolenie gruzińskich ratowników realizowane było pod nadzorem polskich instruktorów.