WIZYTA PREZESA I DYREKTORA GENERALNEGO THE BLACK CELL GROUP

Wizyta Prezesa i Dyrektora Generalnego The Black Cell Group

 

18 października 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej z gościnną wizytą przebywał Pan dr Donell Harvin. Nasz gość jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym The Black Cell Group, firmy konsultingowej zajmującej się bezpieczeństwem wewnętrznym i wywiadem, specjalizującej się w przeciwdziałaniu broni masowego rażenia.

Dr Harvin posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa publicznego, które obejmuje: ratownictwo wodne, straż pożarną i ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, reagowanie na materiały niebezpieczne i broń masowego rażenia, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie miejscami przestępstw CBRNE, bezpieczeństwo wewnętrzne i wywiad krajowy. Jako ekspert uczestniczył w działaniach pomocowych w odpowiedzi na zdarzenia takie jak ataki na World Trade Center oraz strzelaniny w Sandy Hook, a także pełnił funkcję głównego kierownika ds. sytuacji kryzysowych w kilku agencjach w Nowym Jorku podczas zdarzeń na dużą skalę. Ostatnio był Szefem ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wywiadu w rządzie Dystryktu Kolumbia w okresie poprzedzającym atak na Kapitol USA 6 stycznia 2021 r.

Jest starszym badaczem polityki w RAND Corp i absolwentem wydziału na Georgetown University w programach studiów Applied Intelligence i Emergency and Disaster Management. Służy jako ekspert w dziedzinie CBRNE dla kilku organizacji, w tym dla Biura Antyterrorystycznego ONZ (UNOCT), Dyrekcji CBRNE Interpolu, Centrum Obrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CHDS), Programu Edukacji Wykonawczej (EEP), Sieci Gotowości Antyterrorystycznej (CTPN) oraz Uniwersytetu Harvard.