SGSP ODZNACZONA MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI WAT”

SGSP odznaczona Medalem „Za Zasługi dla Wydziału Elektroniki WAT”

 

Podczas inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jako instytucja współpracująca z Wydziałem została odznaczona Medalem „Za Zasługi dla Wydziału Elektroniki WAT”.

Wyróżnienie przekazał Dziekan Wydziału Elektroniki WAT Pan prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet. W imieniu Rektora-Komendanta SGSP nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni medal odebrała Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności – Kierownik Kierunku Studiów Inżynieria Bezpieczeństwa st. kpt. dr inż. Sylwia Jasińska.

W przemówieniu inauguracyjnym Pan Dziekan podkreślił, że silną stroną Wydziału Elektroniki jest długa tradycja edukacyjna poparta posiadanymi akredytacjami na prowadzonych kierunkach studiów oraz szeroko prowadzone prace naukowo-badawcze.

Dziękujemy za wyróżnienie i liczymy na dalsze owocne przedsięwzięcia!

Szczegółowa relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie: https://www.wel.wat.edu.pl/inauguracja-roku-akademickiego-2022-2023/.

***

Na mocy m.in. porozumienia o współpracy pomiędzy SGSP a WAT uczelnie współdziałają w szczególności w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej, wyrażając chęć prowadzenia wszechstronnej współpracy w ramach posiadanych uprawnień i możliwości.

Zdjęcia: WAT