Czasopisma polskie- lista

Tytuł czasopisma

Sygnatura

Roczniki dostępne w bibliotece SGSP

Architecture Civil Engineering Environment ACEE

C – 267

2008

Archiwum Procesów Spalania = Archives of Combustion Processes

C – 24

1970 – 1974

Archiwum Spalania

C – 214

2001 – 2002

Archiwum Termodynamiki Spalania = Archives of Thermodynamics and Combustion (od 1980 jako Archiwum Termodynamiki)

C – 24

1975 – 1979

Archives of Thermodynamics

C – 24

1980 – 1988

Archives Combustionis

C – 24

1993

Atest – Ochrona Pracy

C – 199

1998 –

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

C – 244

2006 –

Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

C – 81

1989, 1994, 1996

Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

C – 231

2004 – 2008

Biuletyn Akademii Obrony Narodowej

C – 237

2002 – 2008

Biuletyn Informacyjny – Seria B: Zapobieganie pożarom

C – 11

1967 – 1969

Biuletyn Informacyjny – Seria C: Gaszenie pożarów

C – 254

1967 – 1969

Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej (rocznik)

C – 58

1993 – 2007

Biuletyn Techniczny (od 1967 jako „Biuletyn Informacji Technicznej”)

C – 12

1958 – 1989

Biuletyn Urzędu Patentowego

C – 30

1993 – 2010

Biuletyn WIŁ

C – 228

2001 – 2006

Cenne, bezcenne / utracone – Valuable, Priceless / Lost

C – 266

2007

Chemia Stosowana = Polish Journal of Applied Chemistry

C – 25

1971 – 1989

CHIP: magazyn komputerowy

C – 188

1995 –

Chłodnictwo i Klimatyzacja

C – 239

2004 – 2005

Dziennik Budownictwa

C – 2

1961, 1963 – 1974

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (w latach 1954 – 1992 ukazywał się pod tytułem „Dziennik Zarządzeń i Rozkazów KG PSP”)

C – 5

1951 – 1991, 1993 –

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Budowlanego

C – 26

1969 – 1987

Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

C – 252

2007 – 2011

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

C – 4

1970 – 1991

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji(do 1999 r., jako „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”)

C – 3

1955 – 1998, 1999 – 2011

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

C – 1

1919 – 1938, 1944 – 2011

EDURA – Magazyn Informacyjno – techniczny ratownictwa

C – 268

2008

Ekologia i Technika

C – 45

1994 – 2000

Eksploatacja i Niezawodność

C – 225

2005 –

Ekspress Informacja Ochrony Przeciwpożarowej

C – 9

1965 – 1988

Elektroinstalator

C – 56

1997 –

Forum Akademickie

C – 262

2008 –

Gaz Płynny LPG

C – 186

1996 – 1998

Gazeta Strażacka

C – 15

1931 – 1952

Gdański Informator Obrony Cywilnej (od 2004 jako „Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego”)

C – 223

1999 – 2004

Informator Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

C – 223

2005 –

Inteligentny Budynek: integracja systemów

C – 196

1997 – 2001

Inteligentny Dom: buduj i mieszkaj wygodniej, bezpieczniej, taniej

C – 197

1998 – 1999

Internal Security (wersja w jęz. angielskim)

C – 273

2009 –

Inżynieria Chemiczna

C – 36

1978 – 1989

Inżynieria i Budownictwo

C – 46

1994 –

Izolacje: budownictwo, przemysł, ekologia

C – 191

1997 – 2001, 2005 –

Jednodniówka Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP

C – 222

1921 – 1996, 2002, 2004, 2006

Lubelska Gazeta Strażacka

C – 15

1932

Magazyn Ratowniczy 998

C – 209

2000 – 2002

Magazyn S.O.S jak żyć bezpiecznie

C – 243

1991 – 1992

Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej

C – 6

1947 – 2011

Muzealny Rocznik Pożarniczy

C – 80

1990 – 2000

Na Ratunek: magazyn dla służb ratujących życie

C – 260

2007 –

Nowator XXI: technika, innowacje, przedsiębiorczość

C – 112

2003 – 2005

Ochrona Mienia i Informacji

C – 253

2005 –

Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów

C – 70

1995 –

Ochrona Przeciwpożarowa: SITP

C – 216

2002 –

Ochrona Przeciwpożarowa w Przemyśle Chemicznym

C – 10

1964 – 1981, 1989

Organizacja i Kierowanie

C – 79

1996 – 2006

Pedagogika Szkoły Wyższej: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej

C – 51

1995, 2001 – 2005

Personel: jak skutecznie kierować i zarządzać (od 2000 jako „Personel i Zarządzanie”)

C – 78

1996 – 1997, 1999

Personel i Zarządzanie

C – 78

2000 –

Policja: kwartalnik kadry kierowniczej policji

C – 270

2004 –

Polish Journal of Chemistry (tekst w języku angielskim)

C – 71

1985 – 1988

Polski Przegląd Medycyny Lotniczej

C – 269

2009 –

Pomoc Rozwojowa

C – 293

2012 –

Pożarnik

C – 242

2000 –

PRACE ITS = Zeszyty Naukowe

C – 117

1997 – 2003

Prawo i Środowisko

C – 200

1998 –

Przegląd Biblioteczny

C – 34

1975 – 2003

Przegląd Budowlany

C – 271

1994, 1999 – 2003

Przegląd Dokumentacyjny Instytutu Transportu Samochodowego

C – 55

1992 – 2003

Przegląd Dokumentacyjny Ochrony Przeciwpożarowej

C – 9

1993 – 2006

Przegląd Informacyjno – Dokumentacyjny

C – 211

2001 – 2006

Przegląd Obrony Cywilnej

C – 60

1993 –

Przegląd Organizacji

C – 77

1996 – 2006

Przegląd Pożarniczy

C – 13

1912 – 1914, 1917 – 1926, 1929 – 1939, 1947 – 1948, 1950 – 1964, 1965 –

Przegląd Techniczny

C – 263

1998 –

Ratownictwo polskie

C – 52

1994 – 1999

Rocznik statystyczny

C – 18

1947 – 1949, 1955 – 1997

Rocznik Statystyczny Pożarów i Strat

C – 20

1966 – 1971

Roczny Biuletyn Statystyczny Ochrony Przeciwpożarowej

C – 19

1966 – 1987

Roczny Biuletyn Statystyczny Pożarów i Strat (poprzednio jako „Rocznik Statystyczny Pożarów i Strat”)

C – 20

1972 – 1988

Roczny Biuletyn Statystyczny Ochrony Przeciwpożarowej oraz Pożarów i Strat

C- 20

1989 – 1990

Rynek gazowy: instalacje gazu ziemnego i płynnego

C – 186

1999 –

Rynek instalacyjny

C – 68

1995 – 1998, 2000, 2002 –

Samochody Specjalne

C – 217

2003 –

Sprawy nauki

C – 250

2005 –

Stacja benzynowa

C – 193

1999, 2001. 2003 – 2007

Strażak (w latach 1948 – 1952 jako „Gazeta Strażacka”)

C – 16

1953 –

Strażak mazowiecki

C – 226

2000 –

Systemy alarmowe

C – 111

1992 –

Środowisko

C – 76

1997 –

Techniczne Wyroby Włókiennicze

C – 288

1999 – 2007

Terroryzm: zagrożenia – prewencja – przeciwdziałanie

C – 263

2007 –

Towary niebezpieczne

C – 229

2007 –

Unia Europejska

C – 207

2001 – 2006

W akcji: technika, taktyka, profilaktyka

C – 212

2001 –

Wiadomości chemiczne

C – 37

1972 – 1973

Wiadomości ekologiczne

C – 113

1993 – 1997

Wiadomości Urzędu Patentowego

C – 31

1993 –

Wiedza obronna

C – 73

1996 –

Wojsko i wychowanie: pismo żołnierzy zawodowych WP

C – 240

2002 – 2003

Wykaz czasopism naukowych

C – 39

1992 – 2003

Zabezpieczenia

C – 198

1999 –

Zagrożenia

C – 187

1996 – 2002

Zarządzanie Publiczne

C – 255

2006

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

C – 195

2000 –

Zeszyty Naukowe SGSP

C – 40

1983 –

Zeszyty Naukowe WOSP (od 1983 jako „Zeszyty Naukowe SGSP”)

C – 40

1977 – 1982

Zeszyty Problemowe (dot. Obrony Cywilnej)

C –

1996 – 1997

Życie strażackie

C – 16

1930

Życie Szkoły Wyższej

C – 50

1985 – 1990