Adres
ul. J. Słowackiego 52/54 (wejście od ul. Siemiradzkiego 2)
01-629 Warszawa
tel./fax (022) 56-17-567
(022) 56-17-564
(022) 56-17-581
e-mail: biblioteka@sgsp.edu.pl

Kierownik

mł. bryg. mgr Małgorzata Wawrzyńska
tel. (022) 56-17-581
e-mail: mwawrzynska@sgsp.edu.pl

Dział Zbiorów Bibliotecznych

mgr Agnieszka Bogucka – bibliotekarz
e-mail: abogucka@sgsp.edu.pl
tel. (022) 56-17-567

Izabella Kołodziej – bibliotekarz
e-mail: ikolodziej@sgsp.edu.pl
tel. (022) 56-17-567

mgr Patryk Koprowicz – mł. bibliotekarz
e-mail: pkoprowicz@sgsp.edu.pl
tel. (022) 56-17-564

Dział Informacji Naukowej

mgr Agata Almert – st. bibliotekarz
e-mail: aalmert@sgsp.edu.pl
tel. (022) 56-17-655

mgr inż. Joanna N. Szczepańska – st. dokumentalista
e-mail: jszczepanska@sgsp.edu.pl
tel. (022) 56-17-655

Magazyn

tel. (022) 56-17-657