Adres
ul. J. Słowackiego 52/54 (wejście od ul. Siemiradzkiego 2)
01-629 Warszawa
tel./fax (022) 56-17-567
(022) 56-17-564
(022) 56-17-581
e-mail: biblioteka@sgsp.edu.pl

 

Kierownik Biblioteki SGSP

bryg. mgr Małgorzata Wawrzyńska
tel. (022) 56-17-581
e-mail: mwawrzynska@sgsp.edu.pl

 

BIBLIOTEKA

 

mgr Agata Almert – st. bibliotekarz
tel. (022) 56-17-655
e-mail: aalmert@sgsp.edu.pl

 

mgr Izabella Butkiewicz – bibliotekarz
tel. (022) 56-17-567
e-mail: ibutkiewicz@sgsp.edu.pl

 

mgr Grażyna Kopacz – mł. bibliotekarz
tel. (022) 56-17-567
e-mail: gkopacz@sgsp.edu.pl

 

Krystyna Sitnicka – bibliotekarz
tel. (022) 56-17-564
e-mail: ksitnicka@sgsp.edu.pl

 

mgr inż. Joanna N. Szczepańska – st. dokumentalista
tel. (022) 56-17-655
e-mail: jszczepanska@sgsp.edu.pl

 

Czytelnia

tel. (022) 56-17-564

 

Magazyn

tel. (022) 56-17-657