Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa

 

„ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE

BO TĘTNI W NAS DOBRO”

www.twojakrew.pl

 

Propagując ideę honorowego krwiodawstwa, 20 października 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się prelekcja dla podchorążych z kompanii szkolnej I, którą wygłosił Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jacek Rusinowski.

W przededniu wykładu, Klub Honorowych Dawców Krwi przy SGSP po raz kolejny zorganizował akcję poboru krwi w naszej Uczelni. Klub skupia podchorążych, studentów, funkcjonariuszy i pracowników SGSP. Członkowie organizują prelekcje popularyzujące krwiodawstwo, jak również zbiórki w naszej Uczelni dla dawców krwi.

Z całego serca dziękujemy za włączenie się w szlachetną akcję krwiodawstwa i zapraszamy na kolejne zbiórki! Twoja krew może uratować zdrowie i życie!

Harmonogram akcji poboru krwi w SGSP dostępny jest na stronie: https://h.szach.in/?node=autobus.

Strona Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://ckikmswia.pl/.