Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo strażaków w działaniach ratowniczych”

SEMINARIUM NAUKOWE - BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH

WIELKI SUKCES ORGANIZATORÓW SEMINARIUM „BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH”

 

W dniu 15 listopada odbyło się „Seminarium naukowe – bezpieczeństwo strażaków w działaniach ratowniczych” zorganizowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP), Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Stowarzyszenie Inżynierów Ochrony Przeciwpożarowej.

Seminarium umożliwiło wymianę poglądów i doświadczeń środowiska akademickiego, szkół pożarniczych i ekspertów w zakresie wypracowania naukowych i praktycznych podstaw do dyskusji na temat wyzwań i zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych. W wystąpieniach zaprezentowano najnowsze wyniki badań i projektów, osiągnięć i wyzwań związanych z obszarem bezpieczeństwa strażaków, w tym środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz zagrożeń związanych z prowadzeniem działań ratowniczych.

W programie ujęto ponad 20 wystąpień z obszaru tematycznego wydarzenia – było praktycznie i naukowo.

Wydarzenie zostało zorganizowane w formule hybrydowej – stacjonarnie w siedzibie SGSP oraz online. Blisko 600 osób uzyskało certyfikat uczestnictwa, natomiast nagranie z seminarium jest dostępne na kanale YouTube SGSP – w ciągu doby osiągnęło już 4300 wyświetleń.

Dziękujemy wszystkim organizatorom za przygotowanie wydarzenia, prelegentom za wkład merytoryczny a uczestnikom za obecność i zaufanie. Życzymy udanego oglądania.

FOTORELACJA

TERMIN I MIEJSCE

15.11.2022 r., Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (stacjonarnie i on-line).

ORGANIZATORZY

CEL SEMINARIUM

Celem seminarium jest wymiana poglądów i doświadczeń środowiska akademickiego, szkół pożarniczych i ekspertów w zakresie wypracowania naukowych i praktycznych podstaw do dyskusji na temat wyzwań i zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych.

Seminarium naukowe umożliwi prezentację najnowszych wyników badań i projektów, osiągnięć i wyzwań związanych z obszarem bezpieczeństwa strażaków, w tym środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz zagrożeń związanych z prowadzeniem działań ratowniczych.

Założeniem organizatorów jest poddanie pogłębionej analizie wzajemnego wpływu innowacyjnych technologii (m.in. ŚOI) w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pracą strażaków.

KOMITETY

 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, SGSP
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, SGSP
 • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni, SGSP
 • st. bryg. dr inż. Robert Piec, SGSP
 • bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka, SGSP
 • st. bryg. w st. spocz. dr inż. Robert Marcin Wolański, SA PSP Kraków
 • dr hab. inż. Danuta Miedzińska, prof. uczelni, WAT
 • prof. dr Ryszard Kozłowski
 • bryg. dr inż. Damian Saleta, SGSP
 • bryg. dr inż. Artur Ankowski, SGSP
 • dr Radosław Fellner, SGSP
 • bryg. mgr inż. Przemysław Kowalczyk  
 • bryg. mgr inż. Karina Jarosławska–Kolman 
 • st. kpt. mgr inż. Łukasz Kucmin
 • kpt. mgr inż. Wiktor Tutaj
 • kpt. mgr inż. Michał Zugaj
 • kpt. mgr inż. Karolina Kozak
 • mł. kpt. mgr Katarzyna Mojska
 • st. str. mgr Karol Olesiński
 • mgr Jan Tymiński
 • mgr Tomasz Zamiela 

AGENDA

Szczegóły wydarzenia dostępne są w załączonym pliku: AGENDA

TRANSMISJA ONLINE

SPONSORZY