VII KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT. „RACJONALIZACJA ZARZĄDZANIA JEDNOLITYMI FORMACJAMI UMUNDUROWANYMI”

VII Krajowa Konferencja Naukowa nt. „Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi”

 

15 października 2022 r. w Wydziale Zamiejscowym Akademii WSB w Krakowie odbyła się VII Krajowa Konferencja Naukowa nt. „Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi”. Organizatorami konferencji byli: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB).

Konferencja okazała się dobrą sposobnością do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie doskonalenia działań jednolitych formacji umundurowanych. Poruszane podczas wydarzenia problemy odnosiły się do aspektów poznawczych i utylitarnych bezpieczeństwa wewnętrznego państwa przedstawianych w skali makro i mikro, w kontekście doskonalenia zarządzania formacjami uzbrojonymi oraz wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt. Nieodłącznym elementem skutecznego wykorzystania formacji jednolitych umundurowanych formacji uzbrojonych bądź wyposażonych w specjalistyczny sprzęt jest poszukiwanie i konsekwentne stosowanie środków zmierzających do usprawnienia ich zarządzania. Poszczególne sesje dotyczyły zagadnień takich jak: doskonalenie działań formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz racjonalizacja działań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele SGSP na czele z Rektorem-Komendantem nadbryg. dr. inż. Mariuszem Feltynowskim, prof. uczelni. W wydarzeniu udział wzięli także reprezentanci Akademii WSB, CNBOP-PIB, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Uczelni Państwowej w Sanoku.

Zdjęcia: Akademia WSB