TERMOMODERNIZACJA DOMU STUDENCKIEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

Termomodernizacja Domu Studenckiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) obecnie realizuje działania termomodernizacyjne w Domu Studenckim przy ulicy Falęckiej 9/11 w Warszawie, na mocy zawartej 9 czerwca 2022 r. umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Działania termomodernizacyjne współfinansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach Programu „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” pn. „Termomodernizacja Domu Studenckiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie”.  

SGSP otrzymała wsparcie finansowe ze środków NFOŚiGW na ten cel w wysokości 503 613,00 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 620 026,00 zł.

W ramach otrzymanego wsparcia ze środków NFOŚiGW zostaną wykonane następujące prace:

  • docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wymiana okien piwnicznych,
  • montaż paneli fotowoltaicznych,
  • wymiana i montaż opraw oświetlenia na nowe energooszczędne.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Studenckiego SGSP.

Efektem projektu na poziomie rezultatów będzie: roczny spadek emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii oraz zapotrzebowania na energię, a także zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia opłat ponoszonych na energię elektryczną i cieplną budynku Domu Studenckiego SGSP.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano do 31 grudnia 2022 r.

Realizacja projektu wpisuje się w strategię działań termomodernizacyjnych i modernizacyjnych SGSP. Oprócz efektu ekologicznego i planowanych oszczędności w opłatach za energię, przedsięwzięcie to przyczyni się także do podniesienia walorów użytkowych obiektu Domu Studenckiego SGSP w Warszawie.