REKTOR-KOMENDANT SGSP WYRÓŻNIONY TYTUŁEM „EDUKATORA DLA BEZPIECZEŃSTWA 2022”

Rektor-Komendant SGSP wyróżniony tytułem „Edukatora dla bezpieczeństwa 2022”

 

Podczas inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie Akademii WSB Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni otrzymał tytuł oraz statuetkę „Edukatora dla bezpieczeństwa”. Nagrodę dla Pana Rektora-Komendanta przekazała Prorektor ds. Nauki i Kształcenia w Akademii WSB Pani dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB.

Wyróżnienie to jest przyznawane za profesjonalizm, umiędzynarodowienie, jakość i ideę powszechności edukacji dla bezpieczeństwa. Akademia WSB w ten sposób nagradza osoby zaangażowane w działania na rzecz promowania otwartości na poznawanie i zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie postaw patriotycznych i budowanie przyjaznych relacji.

Szczegółowa relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie: https://wsb.edu.pl/krakow/uczelnia/aktualnosci/inauguracja-roku-akademickiego-20222023-w-wydziale-zamiejscowym-w-krakowie-akademii-wsb.html.

 

***

Na mocy m.in. porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy SGSP a Akademią WSB uczelnie współdziałają w szczególności w obszarach działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy na dalsze owocne przedsięwzięcia!

Zdjęcia z uroczystości: Akademia WSB