SZKOLENIE PUNKTOWANE DLA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Szkolenie punktowane dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

 

27 października 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyło się pierwsze z serii szkoleń punktowanych dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Szkolenie pt. „Analiza i ocena projektów Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP)” za 3 punkty przeprowadzono na podstawie zgody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Celem wydarzenia było przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu weryfikacji dokumentacji projektowej SSP, w tym:

  • wskazanie podstawowych parametrów projektowych, decydujących o prawidłowości działania systemu;
  • porównanie wymagań z uwzględnieniem najczęściej stosowanych standardów projektowania, w tym utrwalenie zmian, obowiązujących od września 2020 r.;
  • omówienie elementów projektu, które rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych powinien ocenić i zweryfikować, uzgadniając projekt urządzenia przeciwpożarowego;
  • wskazanie najczęstszych błędów popełnianych przez projektantów SSP.

Miło nam było gościć rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w murach naszej Uczelni.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach!

Udział w nich mogą wziąć również osoby niebędące rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Osoby te otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu bez liczby punktów.

Szczegóły dotyczące szkoleń punktowanych dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, prowadzonych w SGSP dostępne są na stronie: https://kursy-szkolenia.sgsp.edu.pl/?page_id=4143.