PŁATNE STAŻE DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POWER – REKRUTACJA TRWA!

Płatne staże dla studentów w ramach projektu POWER – rekrutacja trwa!

 

Drogie Studentki i Drodzy Studenci!

Trwa rekrutacja na realizację staży krajowych dla studentów w ramach programu

„Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” (POWER), w roku akademickim 2022/2023.

Dzięki płatnym stażom (2364,00 zł) w instytucjach zewnętrznych w ramach projektu POWER podniesiecie kompetencje zawodowe i interpersonalne, wykorzystacie swoją wiedzę w praktyce oraz zwiększycie swoje szanse przygotowania się do pracy na konkretnych stanowiskach. Minimalny wymiar stażu to 120 godzin i obejmuje min. 20 godzin realizowanych w tygodniu. Zapraszamy na staż studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Zachęcamy do zgłoszenia swojej kandydatury do udziału w projekcie!

Termin rekrutacji: rekrutacja trwa od 31 października do 18 listopada 2022 r.

 

Chęć udziału w projekcie można zgłosić za pośrednictwem e-formularza zgłoszeniowego.

Szczegóły dostępne są na stronie: https://power2019.sgsp.edu.pl/?page_id=949