INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

KALENDARIUM REKRUTACJA

    Bezpieczeństwo Wewnętrzne
(dla osób cywilnych)

    Inżynieria Bezpieczeństwa
 (dla osób cywilnych)

    Inżynieria Bezpieczeństwa
(dla strażaków w służbie stałej)
    Inżynieria Bezpieczeństwa

(dla strażaków w służbie kandydackiej)

OPŁATY

PODSTAWY PRAWNE

WYNIKI REKRUTACJI

STUDIA PODYPLOMOWE

KURSY I SZKOLENIA