ZAWARCIE UMOWY DOT. MODERNIZACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWEGO NA TERENIE BSPIIR SGSP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Zawarcie umowy dot. modernizacji budynku dydaktyczno-szkoleniowego na terenie BSPiIR SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) zawarła umowę z Wykonawcą robót budowlanych – Konsorcjum firm TWD-BUD oraz WIMAKS HIŃCZA na wykonanie modernizacji budynku dydaktyczno-szkoleniowego na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Łączna wartość robót budowlanych wynosi 17 685 999,99 zł.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków otrzymanych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych.

***

Dodatkowo w ramach szerokiej współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowane są zadania inwestycyjne:

  • Wzrost efektywności energetycznej obiektów SGSP w Warszawie – zadanie dot. tzw. obiektu 01;
  • Wzrost efektywności energetycznej obiektów SGSP w Warszawie – zadanie dot. tzw. obiektu 02;
  • Termomodernizacja Domu Studenckiego SGSP w Warszawie.

***

Powyższe przedsięwzięcia są na różnych etapach zaawansowania prac budowalnych. Czynności odbiorowe Domu Studenckiego planowane są jeszcze w 2022 r., zaś zakończenie pozostałych i rozliczenie projektu do końca 2023 r.

Dziękujemy partnerom oraz pracownikom SGSP za zaangażowanie w poprawę infrastruktury naszej Uczelni.