PRZEDSTAWICIELE SGSP NA 15TH ANNUAL CBRNE CONVERGENCE

Przedstawiciele SGSP na 15th Annual CBRNe Convergence

 

W dniach 31 października – 2 listopada 2022 r. reprezentanci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP): Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz oraz Kierownik Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego mł. bryg. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz uczestniczyli w 15th Annual CBRNe Convergence, organizowanej w Bostonie przez CBRN World Magazine.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele SGSP zaprezentowali wyniki badań naukowych oraz potencjał organizacyjny Państwowej Straży Pożarnej z zakresu CBRN. W przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 40 prelegentów z instytucji federalnych, stanowych, lokalnych i międzynarodowych. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa, na której powyżej 70 firm przybliżyło najnowsze rozwiązania z branży CBRN. Łącznie udział wzięło ponad 400 uczestników.