Opłaty

Opłata kwalifikacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia wynosi:

  • 100 zł – dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej
  • 85 zł – dla kandydatów na pozostałe studia

(Wysokość opłaty może ulec zmianie w przypadku opublikowania stosownego rozporządzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

W przypadku gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden rodzaj studiów, wnosi odrębnie opłatę za postępowanie rekrutacyjne na każdym z nich.

UWAGA: Opłaty należy dokonać np. w banku, na poczcie, przelewem elektronicznym – Punkt Rekrutacyjny nie przyjmuje opłat.


 

Dla wpłat za postępowanie kwalifikacyjne na wszystkie rodzaje studiów prowadzone na
WYDZIALE INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA CYWILNEGO
 
Bank BGŻ BNP PARIBAS
78 1600 1374 1845 2512 5000 0031

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
 
tytuł opłaty:
Imię i nazwisko kandydata, symbol studiów, opłata kwalifikacyjna
przykład:
Jan Kowalski, SP-C18,  opłata kwalifikacyjna
 

 


 

Dla wpłat za postępowanie kwalifikacyjne na wszystkie rodzaje studiów prowadzone na
WYDZIALE INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 
Bank BGŻ BNP PARIBAS
08 1600 1374 1845 2512 5000 0030

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
 
tytuł opłaty:
Imię i nazwisko kandydata, symbol studiów, opłata kwalifikacyjna
przykład:
Jan Kowalski, SP-PK17, opłata kwalifikacyjna