STUDENCKIE WNIOSKI PROJEKTOWE SGSP W KONKURSIE „STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE”

Studenckie wnioski projektowe SGSP w konkursie „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

 

Po raz kolejny uczelniane organizacje studenckie działające w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), przy wsparciu Działu Projektów, przygotowały i złożyły wnioski projektowe w III konkursie programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” Ministerstwa Edukacji i Nauki.  

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych w:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej;
  • nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników;
  • zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Program ma na celu pomoc studenckim kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności tych kół oraz usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

***

Z SGSP w przedmiotowym programie przygotowano wnioski projektowe na poniższe tematy:

Trzymamy kciuki za pozytywną ocenę wniosków naszych uczelnianych organizacji studenckich!