Podstawy prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 marca 2018 r. 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej


Uchwała Nr 22/03/2017 Senatu SGSP z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz warunków i trybu przyjęcia na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 1 do Uchwały
Warunki i tryb rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019

Załącznik nr 2 do Uchwały
Warunki i tryb przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019


Decyzja Nr 178 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. 
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019


Zarządzenie Nr 25/16 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów w języku polskim w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, obowiązujących począwszy od roku akademickiego 2016/2017


Uchwała Nr 18/05/2015 Senatu SGSP z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty kształcenia się


Zarządzenie nr 32/18 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie określenia podziału limitu przyjęć na pierwszy rok niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia dla osób niebędących strażakami w służbie kandydackiej, ani strażakami w służbie skierowanymi na studia przez właściwego przełożonego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego na rok akademicki 2018/2019