Podstawy prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 marca 2018 r. 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Decyzja nr 34/19 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Słuzby Pożarniczej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego rekrutacji na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2019/2020


Uchwała Nr 39/12/2018 Senatu SGSP z dnia 19 grudnia 2018 roku 
w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz warunków i trybu przyjęcia na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2019/2020

Załącznik nr 1 do Uchwały
Warunki i tryb rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

Załącznik nr 2 do Uchwały
Warunki i tryb przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020


Decyzja Nr 54 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020


Zarządzenie Nr 25/16 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów w języku polskim w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, obowiązujących począwszy od roku akademickiego 2016/2017


Uchwała Nr 18/05/2015 Senatu SGSP z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty kształcenia się