Podstawy prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 marca 2018 r. 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Decyzja nr 34/19 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Słuzby Pożarniczej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego rekrutacji na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2019/2020


Uchwała Nr 16/05/2019 Senatu SGSP z dnia 22 maja 2019 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2019/2020

Załącznik do Uchwały 16/05/2019 z dnia 22 maja 2019
Warunki i tryb rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

Załącznik do Uchwały 39/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018
Warunki i tryb przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020


Decyzja Nr 19 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2019/2020


Uchwała Nr 18/05/2015 Senatu SGSP z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty kształcenia się